پذیرفته شدگان ما

اداره صحیح مدرسه این امکان را فراهم آورده است که کودکان تجربۀ شادتری از آموزش داشته باشند.  مهارت سرکار خانم سعدی (مدیر مدرسه) در برقراری روابط انسانی با دانش ­آموزان، والدین، دبیران و سایر عوامل اجرایی، آن­ها را به انجام امور و همکاری با یکدیگر دلگرم کرده است. واقع بینی ایشان در مورد مسائل و … ادامه مطلب پذیرفته ...