عناوین و قهرمانی های ما

عناوین و افتخارات اندیشمندان سعدی که توسط دانش آموزان ما کسب شده اند و باعث افتخار این دبیرستان میباشند این دبیرستان همواره با تشویق و مجهز نمودن مدرسه در این امر یار و یاور دانش آموزان عزیز بوده و خواهد بود چه بسا دریافت این عناوین باعث ایجاد روحیه مشارکت و تشویق خواهد شد و … ادامه مطلب عناوین ...

پذیرفته شدگان ما

اداره صحیح مدرسه این امکان را فراهم آورده است که کودکان تجربۀ شادتری از آموزش داشته باشند.  مهارت سرکار خانم سعدی (مدیر مدرسه) در برقراری روابط انسانی با دانش ­آموزان، والدین، دبیران و سایر عوامل اجرایی، آن­ها را به انجام امور و همکاری با یکدیگر دلگرم کرده است. واقع بینی ایشان در مورد مسائل و … ادامه مطلب پذیرفته ...