کار و فناوری

بدون دیدگاه

محتواها، مهارت ها، روش ها، فرآيندها و عناصر كليدي، در حوزه هاي تربيت و يادگيري مشخص مي شوند. حوزه هاي تربيت و يادگيري يكي از حوزه هاي يازده گانه است كه در برنامه درسي ملي لحاظ شده و شامل كسب مهارت هاي عملي براي زندگي كارآمد و بهره ور، كسب شايستگي هاي مرتبط با فناوري علوم وابسته به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اين شايستگي ها براي تربيت فناورانه و زندگي سالم در فضاي مجازي و نيز آمادگي ورود به حرفه و شغل در بخش هاي مختلف اقتصادي و زندگي اجتماعي ضروري است. آموزش فناوري ، كار و مهارت آموزي باعث پيشرفت فردي، افزايش بهره وري، مشاركت در زندگي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فقر، افزايش درآمد و توسعه يافتگي خواهد شد.

 اهداف اصلی کلاس کار و فناوری دبیرستان اندیشمندان سعدی:

بلوغ حرفه اي: رسيدن به درك درستي در ارتباط با انتخاب شغل مورد علاقه و توانمندي خود

فرهنگ كار و توليد: ارزش والاي كار در زندگي هر فرد

سواد كارآفريني: ريسك پذيري، نيازسنجي و …

سواد فناوري اطلاعات و ارتباطات: مهارت كار با ابزارهاي مستندسازي، جست و جوي اطلاعات و …

تصاویر کارگاه فناوری اندیشمندان سعدی

Admin bar avatar

مدیر اندیشمندان

دبیرستان دخترانه اندیشمندان سعدی که یکی از مراکز آموزشی معتبر در شهر تبریز می‌باشد در سال 1396 توسط مدیر و موسس، سرکار خانم کبری سعدی در منطقه ولیعصر تاسیس گردید. این دبیرستان شامل 8 کلاس هوشمند، آزمایشگاه و نمازخانه می‌باشد. تاسیس چنین مجموعه آموزشی توانسته است بستر مناسبی را برای شکوفایی و رشد استعداد‌های آینده‌سازان این مرز و بوم فراهم آورد.