معرفی اندیشمندان سعدی

دبیرستان اندیشمندان سعدی همواره کیفیت آموزشی و تربیتی را سرلوحه خود قرار داده است و این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر با کادر مجرب و کار آزموده که ما را در نیل به هدف خود یاری نمایند.

از این رو تمامی پرسنل و دبیران دبیرستان دخترانه اندیشمندان سعدی با استفاده از مصاحبه و ارائه رزومه پذیرفته شده اند که ما را در این امر یاری میرسانند در ذیل به جهت آشنایی با این کادر مجرب اقدام به معرفی و تشکر  از این کادر گران بها را داریم.

مدیریت دبیرستان غیر انتفاعی اندیشمندان سعدی

کبری سعدی

موسس و مدیریت اندیشمدان سعدی

در حال بروز رسانی هستیم...