معرفی اندیشمندان سعدی

دبیرستان اندیشمندان سعدی همواره کیفیت آموزشی و تربیتی را سرلوحه خود قرار داده است و این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر با کادر مجرب و کار آزموده که ما را در نیل به هدف خود یاری نمایند.

از این رو تمامی پرسنل و دبیران دبیرستان دخترانه اندیشمندان سعدی با استفاده از مصاحبه و ارائه رزومه پذیرفته شده اند که ما را در این امر یاری میرسانند در ذیل به جهت آشنایی با این کادر مجرب اقدام به معرفی و تشکر  از این کادر گران بها را داریم.

مدیریت دبیرستان غیر انتفاعی اندیشمندان سعدی

کبری سعدی

موسس و مدیریت اندیشمدان سعدی

معاونین اندیشمندان

زهرا شیدائی

معاون آموزشی

لیلا برغول

معوان اجرائی

بیتا موسی زاده

معاون فناوری

الهام نوری

معاون پرورشی

دبیران قرآن و معارف و سبک زندگی

فریبا عادلی

دبیر قرآن

اکرم مسعودی

دبیر هدیه آسمانی

نیلوفر امانی

دبیر عربی

فاطمه شیرزاد

دبیر تفکر و سبک زندگی

دبیران ریاضی و فیزیک

مهوش سرتیپی

دبیر ریاضیات

فریبا حیدرپور

دبیر ریاضیات

رقیه محمد علیزاده

دبیر ریاضیات

صفیه محمدی

دبیر فیزیک

دبیران شیمی و زیست

زکیه نحوی زاده

دبیر شیمی

فاطمه بشاش

دبیر زیست

ناهید رضا زاده

دبیر زیست

فهیمه خدایی

دبیر زیست

دبیران ادبیات فارسی و مطالعات اجتماعی

لیلا صلحی

دبیر ادبیات فارسی

نسرین لسانی فر

دبیر ادبیات فارسی

ناهید پرتاب

دبیر مطالعات اجتماعی

اشرف شاپور وند

دبیر مطالعات اجتماعی

دبیران هنر و کار و فناوری

لیلی بهزادی

دبیر هنر

لیلا برغول

دبیر کار و فناوری

رقیه فاضلی

دبیر کار و فناوری

بیتا موسی زاده

دبیر کار و فناوری

دبیران زبان خارجی

بیتا رضازاده

دبیر زبان خارجی

پریا عیسی زاده

دبیر زبان خارجی

دبیران ورزش و تربیت بدنی

لیلی پوروالی

دبیر تربیت بدنی