عناوین و قهرمانی های ما

بدون دیدگاه

عناوین و افتخارات اندیشمندان سعدی که توسط دانش آموزان ما کسب شده اند و باعث افتخار این دبیرستان میباشند این دبیرستان همواره با تشویق و مجهز نمودن مدرسه در این امر یار و یاور دانش آموزان عزیز بوده و خواهد بود چه بسا دریافت این عناوین باعث ایجاد روحیه مشارکت و تشویق خواهد شد و این امر برای هر مدرسه ودبیرستان باید مهیا باشد.i

عناوین و قهرمانی های ما

Admin bar avatar

مدیر اندیشمندان

دبیرستان دخترانه اندیشمندان سعدی که یکی از مراکز آموزشی معتبر در شهر تبریز می‌باشد در سال 1396 توسط مدیر و موسس، سرکار خانم کبری سعدی در منطقه ولیعصر تاسیس گردید. این دبیرستان شامل 8 کلاس هوشمند، آزمایشگاه و نمازخانه می‌باشد. تاسیس چنین مجموعه آموزشی توانسته است بستر مناسبی را برای شکوفایی و رشد استعداد‌های آینده‌سازان این مرز و بوم فراهم آورد.