زیست و بهداشت

بدون دیدگاه

كودكان و نوجوانان آينده سازان كشور هستند، بدين سبب سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان تضمين كننده سـلامت حال و آينده جامعه است . توجه به بهداشت اين گروه از اهميت ويژه ای برخوردار است زیرا بخش عظيمی از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، به دليل كامل نشدن مهارت ها و شرايط سنی ، آسيب پذير و در معرض ابتلا، به بيماری های عفونی خطرناك هستند.

از مهمترين گروه های در معرض خطر حوادث ، سوانح و نيز خشونت هستند. ـ دانش آموزان چون در سنين فراگيری هستند قادرند آموزش هاي بهداشتی را به خوبي بياموزند، بكار بگيرند و به خانواده و اجتماع انتقال دهند. پايه گذاری رفتارهای بهداشتی در اين سنين صورت مي گيرد. با اين كار مي تـوان گـام بزرگـی در پيشـگيری از بيمـاری هايی در سنين بالاتر كه هزينه هاي زيادی را بر جوامع تحميل مي كند برداشت . با توجه به اين موارد، برنامه بهداشتی مدارس از جايگاه و اهميت ويژه ای در ارتقای سطح سـلامت دانـش آمـوزان و جوامـع برخوردار است.

مجريان اين برنامه تلاش مي كنند از طريق جلب مشاركت دانش آموزان ، اولياء و كاركنـان مـدارس به اهداف خود دست يابند. مشاركت فعـال دانش آموزان در شـكل دادن بـه آينـده بهداشـتی و اقتصـادی جامعـه از عوامـل اساسی در تحقق استراتژی های بهداشت برای همه است.

فعالیت‌های انجام گرفته در بعد زیستی و بهداشتی :

1) سنجش سلامت دانش آموزان از اندازه گیری جمله قد و وزن،  ارزيابی تغذيه و اختلالات تغذيه ای و معاینه دهان و دندان در بدو ورود به مدرسه از طریق پایگاه های سنجش سلامت و ارائه شناسنامه سلامت به دانش موزان

2) انجام ورزش صبحگاهی به میزانی که برای سلامت جسمی و شادابی و نشاط روحی مفید است.

3)  برگزاری کلاس تربیت بدنی در سالن ورزشی دبیرستان فرزانگان.

4)  توزیع قرص آهن بصورت هفتگی و قرص ویتامین D3 بصورت ماهانه.

5) انتخاب سفیران سلامت از دانش آموزان هر پایه و شرکت در کارگاه بهداشت و سلامت با محوریت آشنایی با بیماری HIV و هپاتیت و آموزش مطالب ارائه شده در این کارگاه به سایر دانش آموزان.

6) نظارت بر بهداشت محیط مدرسه از جمله وضعیت ساختمانی مدرسه از نظر ایمنی و حفاظت ، سرویس بهداشتی، آبخوری و آب آشامیدنی سالم ،سیستم دفع فاضلاب و زباله و کلاسهای درس.

7) ارائه آگاهی در مورد علائم و سیر بیماری پدیکولوزیس (شپش)

8) شرکت در مسابقات ورزشی و کسب مقام های متعدد

تصاویر مربوط به کارگاه سفیر سلامت

توزیع قرص آهن و ورزش صبحگاهی در اندیشمندان سعدی

Admin bar avatar

مدیر اندیشمندان

دبیرستان دخترانه اندیشمندان سعدی که یکی از مراکز آموزشی معتبر در شهر تبریز می‌باشد در سال 1396 توسط مدیر و موسس، سرکار خانم کبری سعدی در منطقه ولیعصر تاسیس گردید. این دبیرستان شامل 8 کلاس هوشمند، آزمایشگاه و نمازخانه می‌باشد. تاسیس چنین مجموعه آموزشی توانسته است بستر مناسبی را برای شکوفایی و رشد استعداد‌های آینده‌سازان این مرز و بوم فراهم آورد.