انجمن اولیا و مربیان

بدون دیدگاه

پیوند اولیاء و مربیان هنگامی می توانند رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت کافی انجام دهند. انجمن اولیاء و مربیان، مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان می باشد. هر ساله در هفته پیوند اولیاء و مربیان در محل دبیرستان اندیشمندان سعدی جلسه انتخاب انجمن اولیا برگزار می گردد و اعضای انجمن از بین کاندیداها انتخاب می گردند.

اهم وظايف انجمن اوليا و مربيان دبیرستان اندیشمندان سعدی عبارت است از:

۱-  مشاوره و برنامه ريزي به منظور تحقق يافتن اهداف مدرسه.

۲ – تهيه برنامه بهداشتي- پزشكي و نظارت براجراي آن در مدرسه.

۳-  برگزاري جلسات ماهانه اوليا و مربيان در جهت مسائل آموزشی و تربیتی.

۴-  دعوت از اولياي علاقمند به منظور بهره مندي از خدمات و ياري هاي آنان براي تهيه و تدارك و تكميل امكانات آموزشي و پرورشي مدرسه.

۵ – همكاري و همفكري با مدير و مربيان مدرسه در مورد برنامه هاي اوقات فراغت دانش آموزان و انجام گردش هاي علمي و تفريحي.

تصاویر جلسه اولیا و مربیان

Admin bar avatar

مدیر اندیشمندان

دبیرستان دخترانه اندیشمندان سعدی که یکی از مراکز آموزشی معتبر در شهر تبریز می‌باشد در سال 1396 توسط مدیر و موسس، سرکار خانم کبری سعدی در منطقه ولیعصر تاسیس گردید. این دبیرستان شامل 8 کلاس هوشمند، آزمایشگاه و نمازخانه می‌باشد. تاسیس چنین مجموعه آموزشی توانسته است بستر مناسبی را برای شکوفایی و رشد استعداد‌های آینده‌سازان این مرز و بوم فراهم آورد.