آسیب شناسی اجتماعی

بدون دیدگاه

کارگاه آسیب شناسی اجتماعی:

آسیب های اجتماعی دانش آموزان که ناشی از عدم استفاده صحیح از اینترنت، خشونت، طلاق والدین، اعتیاد، بزهکاری و… می باشد که در بین بخشی ازدانش آموزان به-طور نسبی وجود دارد و عمدتا ناشی از علل و عوامل خارج از مدرسه است.آسیب های اجتماعی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با ا نتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگا ری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند  و نادرست می دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزش ها وهنجارها تبعیت کنند.

یکی از آسیب های اجتماعی نو پدید بین دانش آموزان، تاثیرات منفی شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان می باشد.  قرارگرفتن در معرض اطلاعات نا مناسب، تحلیل استعدادهای درونی، تجاوز به حریم خصوصی،  تشویق به استفاده از الکل، سیگار و مواد مخدر،  ایجاد مشکلات مالی و قانونی از جمله این آثار منفی می باشد.

راههای ا رتقای مهارت های اجتماعی دانش آموزان:

– توجه به مها رت های اجتماعی در برنا مه ریزی درسی

 – نشان دادن تاثیرات مخرب دوستان نالایق و ناشایست و چگونگی قطع ارتباط با آنان

 – آموزش مها رت های زندگی نظیر دوست یابی و خود شناسی و کشف خود در محتوای آموزشی

 – اجا زه ی ابراز وجود به دانش آموزان از طریق دادن مسئولیت و استفاده از دیدگاه های آنان در مدرسه

–  تقویت عزت نفس و احترام دانش آموزان توسط معلم

 – تقویت ارزش های دینی دانش آموزان توسط معلمان

–  تقویت ا رزش های دینی در خانواده

 – آموزش نه گفتن از کودکی در خانواده ها از طریق اهمیت دادن به ا ظهار نظر وی و شروع از موارد کوچک و غیرمهم.

دبیرستان اندیشمندان سعدی با دعوت از جناب سرهنگ باغبان با هدف مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان، استفاده مناسب از اینترنت و بکارگیری شیوه های فرهنگی کارآمد به مسئله کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی در بین دانش آموزان پرداخته است.

کارگاه آسیب شناسی اجتماعی جناب سرهنگ باغبان

Admin bar avatar

مدیر اندیشمندان

دبیرستان دخترانه اندیشمندان سعدی که یکی از مراکز آموزشی معتبر در شهر تبریز می‌باشد در سال 1396 توسط مدیر و موسس، سرکار خانم کبری سعدی در منطقه ولیعصر تاسیس گردید. این دبیرستان شامل 8 کلاس هوشمند، آزمایشگاه و نمازخانه می‌باشد. تاسیس چنین مجموعه آموزشی توانسته است بستر مناسبی را برای شکوفایی و رشد استعداد‌های آینده‌سازان این مرز و بوم فراهم آورد.