شورای دانش آموزی

بدون دیدگاه

شورای دانش آموزی:

شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی در مدرسه می باشد که می تواند با هم افزایی مثبت در بین دانش آموزان، در تحقق اهداف پیش بینی شده در مدارس بسیار موثر باشد. دانش آموزان برخوردار از از توانایی های بالقوه ای هستند. دبیرستان اندیشمندان سعدی با تعامل و مشارکت پذیری دانش آموزان و استفاده از توانایی هایشان با حضور در شورای دانش آموزی، بستر های لازم را برای ورود دانش آموزان به اجتماع و مشارکت در فعالیت های اجتماعی فراهم می نماید. در این مدرسه تلاش بر این بوده است تا با تقویت خود باوری و اعتماد بنفس، فضای مشارکت و مسئولیت پذیری را فراهم کند.

از مهم ترین فعالیت های انجام گرفته توسط شورای دانش آموزی دبیرستان اندیشمندان سعدی عبارتند از :

1- همکاری و تقویت هویت دینی، انقلابی و ملی دانش آموزان

2- ارج نهادن به شخصیت و کرامت دانش آموزان و تقویت اعتماد به نفس و خودباوری

3- همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مختلف اعم از نشریه، امور اردویی و نماز جماعت

4- مشارکت در امور مربوط به مسایل آموزشی، پرورشی، انضباطی، ورزشی و فوق برنامه

5- تقویت احساس مشارکت جویی، تعهد ، مسئولیت و ارتباط موثر با دانش آموزان

6- گسترش و برقراری آرامش و صلح و دوستی و کمک به همه ی دانش آموزان

 

 

عکس انتخابات شوارای دانش آموزی اندیشمندان سعدی

Admin bar avatar

مدیر اندیشمندان

دبیرستان دخترانه اندیشمندان سعدی که یکی از مراکز آموزشی معتبر در شهر تبریز می‌باشد در سال 1396 توسط مدیر و موسس، سرکار خانم کبری سعدی در منطقه ولیعصر تاسیس گردید. این دبیرستان شامل 8 کلاس هوشمند، آزمایشگاه و نمازخانه می‌باشد. تاسیس چنین مجموعه آموزشی توانسته است بستر مناسبی را برای شکوفایی و رشد استعداد‌های آینده‌سازان این مرز و بوم فراهم آورد.